Lưu ý: Số CMND/CCCD/Mã định danh chỉ có thể nhập 1 lần, nếu nhập sai và đã nộp đơn xét tuyển vui lòng liên hệ nhà trường theo số điện thoại bên dưới để nộp hồ sơ lại.